PUIT-MIKS SEDA EHITUSES KASUTADA?

Puit on olnud üks enim kasutatud ehitusmaterjale ajaloo algusest peale. Kuigi terase, betooni või raua kasutamine on toonud ehituses olulisi edusamme, pole puit kunagi oma kohta ehitusmaastikul kaotanud. Viimastel aastatel on puidu kui ehitusmaterjali populaarsus tugevalt kasvanud. Selleks on mitmeid põhjuseid, mida seekordses blogipostituses lähemalt uurime.

Puitfermid
Puitfermid

Keskonnamõjud

Suur nõudlus uute ehitiste järele ja aina kasvavad ehitusmahud tähendavad ka suuremat koormust keskkonnale. Ehitussektor on ressursside kasutuse, materjalide tarbimise ja jäätmete hulga tekitamise poolest üks enim keskkonda kurnavaid valdkondi. Ehitus ja lammutusjäätmed on Euroopa Liidu suurim jäätmevoog, mis moodustab ligikaudu kolmandiku kõigist toodetud jäätmetest. Seega on ehitussektori oluline eesmärk vähendada negatiivset mõju ümbritsevale ja kasutada rohkem loodussõbralikke materjale ja tehnoloogiaid.

Aina enam kasutatakse toote keskkonnamõju hindamiseks olelusringi ehk elutsükli analüüsi, mis vaatleb toote kogu elu tooraine hankimisest kuni selle jäätmeteks muutumiseni.

 • Metsade heaperemehelik majandamine ja langetatud puude asemele uute istutamine tagab selle, et puit on täielikult taastuv materjal. Puud seovad õhust süsihappegaasi ja toodavad hapnikku, puit jätkab süsiniku sidumist ka pärast seda kui puust on saanud mingi toode- ferm, laud  või trepp. 
 • Kohalik puit on Eestis hästi kättesaadav, seega on ka transpordile kuluv aeg ja tee lühike ning energiakulu võrdlemisi väike. 
 • Tootmisel tekkivad kõrvalsaadused saab taaskasutada, jäägid saab energiaks põletada. 
 • Kui puidust ehitatud hoone on tarvis lammutada, saab puitmaterjali kergesti ümber töödelda või taaskasutada muul eesmärgil. 
 • Puit on biolagunev materjal, seega oma elutsükli lõpus jõuab see tagasi loodusesse ja ring ongi täis.

Milliseid eeliseid pakub puit ehituses?

 • Kõrge isolatsioonivõime. Puit on poorne ja seetõttu ka hea soojaisolatsiooni võimega. See on võimeline soojust isoleerima kuni kuus korda rohkem kui tellis, 12 korda rohkem kui betoon ja 400 korda rohkem kui teras. Soojuse mõjul paisub puit vaid kolmandiku betooni ja terase paisumise mahust.
 • Puit on teistest materjalidest odavam. Kohalik puitmaterjal on Eestist hästi kättesaadav ja seega ei ole ka transpordikulud suured. 
 • Hea mahukaalu ja tugevuse suhe
 • Puit on teistest materjalidest kergem, selle kokkupanemiseks ei ole vaja  vaja suuri masinaid. Väikese kaalu tõttu saab hoone elemente ehitada ka väljaspool objekti ja transportida need siis ehitusplatsile. Näiteks fermid jõuavad ehitusplatsile juba kokkupandult, need tõstetakse katusele ja kinnitatakse. 
 • Ehitus on kiirem ja väiksema tolmu-ja mürasaastega. Kiirem ehitus on ka väiksema rahakuluga.
 • Puitkonstruktsioonid ei vaja juurdeehitiste puhul nii tugevat modifitseerimist kui teised materjalid. 
 • Puitkonstruktsioon säilitab tulekahju korral kandevõime oluliselt pikemat aega kui teraskonstruktsioon. Põlemisel tekkiv söekiht käitub isolatsioonina, mis takistab kogu puidu kahjustamist. 
 • Puit  laseb hoonel “hingata”, seega on sisekliima stabiilne ja tervislik.

Kokkuvõtteks võib öelda, et puit on ehituses tulevikumaterjal. Selle kasutamist soositakse aina enam ja on ka põhjust. Paljud riigid on määranud avalike uushoonete rajamisel puidu kasutamise kvoodid. Kasutades majade ehitamisel rohkem puitu, on meil kõigil parem ja tervislikum elada nii praegu kui ka tulevikus. Kui soovid ehitada endale maja, millel on puidust fermid, siis võta julgelt meiega ühendust.

Kas teadsid?

 • Eesti vanim säilinud puitehitis on Ruhnu Püha Magdaleena kirik (ehitatud 1643–1644).
 • Maailma vanim puithoone on Horyuji tempel Jaapanis (ehitatud 607 AD).

Kasutatud materjal: European Comission. (2016). EU Construction & Demolition Waste Management Protocol.